Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri 17.11.2018 01:04:03


| certifikovaný aukčný systém eBIT v 4.0.0.0


Aktuálne informácie

26.10.2018
Verejná obchodná súťaž
dňa 26.10.2018 o 13,30 hod v Martine na ul.Flámska č.9783/1 sa koná Ver.obchodná súťaž motor.vozidla a o 14,00 hod sa koná spoločná dražba motor.vozidiel.

Dražby a aukcie,s.r.o
Flámska 9783/1
036 01 Martin
IČO: 36751642

autor/prevádzkovateľ:

Zetagroup Software s.r.o.
Zvolenská 4014/31
036 01 Martin


dražby: hanajikdrazby@gmail.com 

technické: milanborsc@zetagroup.net

telefón: +421 918 112 719